Ми Українці – We are Ukrainians

         Видавництво «Ранок» та Всеукраїнський благодійний фонд «Ранок-Україна» запускають благодійний проект «Ми Українці» для підтримки закордонних бібліотек, що належать українським діаспорам. Видавництво «Ранок» — лідер у виробництві дитячої та навчальної літератури. Наш асортимент художньої книги налічує близько двох тисяч найменувань.

Можливо, у деяких бібліотеках діаспор бракує сучасної дитячої літератури українською мовою. Ми готові дібрати комплекти потрібних книжок і подарувати їх.

Ми вже багато років поповнюємо бібліотечні фонди нашої країни і хотіли б допомагати дітям, які хочуть вивчати і вдосконалювати мову своїх предків за кордоном. Нам відомо, як трепетно зберігають свої національні традиції вихідці з України, як передають знання рідної мови молодшим поколінням і дбають про формування в них національної свідомості.

Ми сподіваємося на плідну співпрацю, що принесе користь закордонній українській спільноті та допоможе зміцнити зв’язки між українцями у світі.


Publishing house “RANOK” and All-Ukrainian charity foundation “Ranok-Ukraine” have launched a charity project “We are Ukrainians” to support foreign libraries that belong to Ukrainian diasporas.

Publishing house “RANOK” is the leader in publishing children’s and educational literature. We publish more than two thousand fiction titles.

Perhaps, some diasporas’ libraries lack modern children’s literature in Ukrainian. We are ready to prepare sets of the required books and give them as a gift.

For many years we have been replenishing funds of our country’s libraries, and we would like to help children who strive for mastering and improving their ancestor’s language abroad. We know how reverent the attitude of immigrants from Ukraine to their national traditions is, how carefully they pass their knowledge of the language to their children and take care of building their national awareness.

Hopefully, our fruitful cooperation will be useful for foreign Ukrainian community and help strengthen links among Ukrainians in the world.

0 коментарів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *