UKR/ENG

Багато українських дітей, що вимушено проживають за кордоном, через повномасштабну війну в Україні позбавлені живого спілкування рідною мовою та читання літературною українською. Відтак вони позбавлені затишної частинки мирного життя і вкрай важливої складової моральної підтримки.

У вересні 2022 року на волонтерських засадах був заснований проєкт «Книжковий клуб Цілей Сталого Розвитку для дітей України», що підтримує ініціативу від ООН SDG BOOK CLUB започатковану у співпраці з Міжнародною Асоціацією Видавців – IPA, а також IBBY і UNESCO. 

Видавництво «Ранок» є почесним представником від України, яке підписало «Договір про видавців ЦСР» від ООН і входить до списку учасників на офіційній сторінці ООН, прийняло рішення підтримати  та масштабувати проєкт. Ця ініціатива відповідає зобов’язанням для реалізації та звітності всіх членів «Договору видавців ЦСР» ООН, а саме «… активно просувати контент який підтримує теми Цілей Сталого Розвитку».

Посилання на сторінку «Договору видавців ЦСР».

Посилання на публічний Договір про надання благодійної допомоги.

Посилання на статут БФ «Ранок-Україна».

В рамках допомоги реалізації проєкту Благодійний Фонд «Ранок-Україна» сердечно запрошує організації до співпраці. Зокрема підтримати акцію по збору фінансів на закупівлю наборів з 17 дитячих книжок українською мовою, а також на друк спеціально розроблених брошур з наклейками «Читацький щоденник Клубу ЦСР для дітей», де міститься цікава інформація і питання про Цілі Сталого Розвитку. 

Список ретельно зіставлений за участю координаторки проєкту, дипломованого соціального працівника та арттерапевта Олени Іванченко і головного редактора департаменту дитячої літератури  видавництва «Ранок» Ганни Булгакової. 

Список складається з 17 найкращих книг для дітей віком від 6 до 12 років на теми всіх 17 Цілей Сталого Розвитку від видавництва «Ранок» та видавництва «Жорж». Вартість пакета: 195 євро. Список включає цікаву пізнавальну літературу для дітей українською мовою на такі життєво важливі теми як : 

– фінансова грамотність;

– здоровий спосіб життя;

– екологія;

– права дитини;

– гендерна рівність, та інші. 

Посилання на список. 

Вбачаємо в цьому проєкті великий крок для України на шляху до розвитку Сталої Освіти у дружній співпраці зі Книжковими клубами та організаціями і видавництвами, що підтримують ЦСР в інших країнах, для розвитку демократії й миру. Планується розповсюдження книг в Україні і Європі в локаціях, де відбувається психологічна підтримка дітей України, особливо на деокупованих територіях, де є гострою потреба відновлення фондів бібліотек постраждалих під час війни.

Зі свого боку БФ «Ранок-Україна» готовий забезпечити логістику книг, митне оформлення, поставити книги протягом 14 днів, здійснити інформаційну підтримку проєкту в українських та європейських ЗМІ, а також організувати виступи українських письменників, ілюстраторів, митців у бібліотеках як онлайн, так і у форматі «живого» спілкування.

Призначення платежу: «Книги дітям для проєкту «Книжковий Клуб Цілей сталого розвитку для дітей України/Book for children. Sustainable Development Goals Book Club for Children of Ukraine project».

Реквізити гривня:

IBAN UA053515330000026003052328712 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 351533, ЄДРПОУ 39332040,

отримувач БО “БФ  “Ранок-Україна”

Реквізити DOLLARS:

Назва підприємства/company Name
БО БФ РАНОК-УКРАІНА

IBAN Code
UA673515330000026009025909054

Назва банку/Name of the bank
JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address
64703, УКРАЇНА, ОБЛ. ХАРКІВСЬКА, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКІВСЬКА, Б. 5

Реквізити EURO:

Назва підприємства/company Name
БО БФ РАНОК-УКРАІНА

IBAN Code
UA603515330000026003045906419

Назва банку/Name of the bank
JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address
64703, УКРАЇНА, ОБЛ. ХАРКІВСЬКА, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКІВСЬКА, Б. 5

Обов’язково вказуйте призначення платежу: «Книги дітям для проєкту «Книжковий Клуб Цілей сталого розвитку для дітей України/Book for children. Sustainable Development Goals Book Club for Children of Ukraine project». Ви можете профондувати всю суму або частково.

Акція впроваджується Благодійним фондом «Ранок-Україна» спільно з з Українською асоціацію видавців та книгорозповсюджувачів.

________________________________________________________________________________

Many Ukrainian children who are forced to live abroad due to the full-scale war in Ukraine are deprived of live communication in their native language and reading in literary Ukrainian. Thus, they are deprived of a cozy part of a peaceful life and an extremely important component of moral support.

In September 2022, the Sustainable Development Goals Book Club for Children of Ukraine project was founded on a volunteer basis, supporting the UN SDG BOOK CLUB initiative launched in cooperation with the International Publishers Association (IPA), as well as IBBY and UNESCO.

Ranok Publishing House is an honorary representative of Ukraine, which has signed the UN SDG Publishers Compact and is listed on the UN official website, and has decided to support and scale the project. This initiative aligns with the implementation and reporting obligations of all UN SDG Publishers Compact members, namely «…to actively promote content that supports the themes of the Sustainable Development Goals».

Link to the SDG Publishers Compact page.

Link to the public Agreement on the provision of charitable assistance.

 Link to the charter of the Ranok-Ukraine Charitable Foundation.

 To help implement the project, the Ranok-Ukraine Charitable Foundation cordially invites organizations to cooperate. In particular, to support the campaign to raise funds for the purchase of sets of 17 children’s books in Ukrainian, as well as for the printing of specially designed brochures with stickers «Reading Diary of the SDG Club for Children», which contains fascinating information and questions about the Sustainable Development Goals.

The list was carefully compiled with the participation of Olena Ivanchenko, the project coordinator, certified social worker, and art therapist, and Hanna Bulgakova, the editor-in-chief of the Children’s Literature department at Ranok Publishing House.

The list consists of the 17 best books for children aged 6 to 12 on the topics of all 17 Sustainable Development Goals published by Ranok Publishing House. Package price: 195 EUR. This list includes interesting educational literature for children in the Ukrainian language on such vital topics as:

– financial literacy;

– healthy lifestyle;

– ecology

– children’s rights;

– gender equality, and others.

Link to the list.

 We foresee this project as a big step for Ukraine on its way to developing Sustainable Education in friendly cooperation with Book Clubs, organizations, and publishers that support the SDG in other countries for the development of democracy and peace. It is planned to distribute the books in Ukraine and Europe in locations where psychological support for Ukrainian children is provided, especially in the de-occupied territories, where there is an urgent need to restore the funds of libraries affected by the war.

For its part, Ranok-Ukraine Charitable Foundation is ready to provide logistics of books, customs clearance, deliver books within 14 days, provide information support for the project in Ukrainian and European media, and organize performances by Ukrainian writers, illustrators, and artists in libraries both online and in the format of «live» communication.

Purpose of the payment: «Book for children. Sustainable Development Goals Book Club for Children of Ukraine project».

Bank details in UAH:

IBAN UA053515330000026003052328712

JSC CB “PRIVATBANK”, MFO 351533, EDRPOU 39332040

Bank details in USD:

Назва підприємства/company Name
БО БФ РАНОК-УКРАІНА

IBAN Code
UA673515330000026009025909054

Назва банку/Name of the bank
JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address
64703, УКРАЇНА, ОБЛ. ХАРКІВСЬКА, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКІВСЬКА, Б. 5

Bank details EUR:

Назва підприємства/company Name
БО БФ РАНОК-УКРАІНА

IBAN Code
UA603515330000026003045906419

Назва банку/Name of the bank
JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address
64703, УКРАЇНА, ОБЛ. ХАРКІВСЬКА, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКІВСЬКА, Б. 5

Be sure to indicate the purpose of the payment: «Book for children. Sustainable Development Goals Book Club for Children of Ukraine project». You can fund the entire amount or partially.

The campaign is implemented by the Ranok-Ukraine Charitable Foundation in cooperation with the Ukrainian Association of Publishers and Booksellers.